Opublikowano

Według skutecznego schematu

Według skutecznego schematu • I teach to think in English

ANGIELSKIEGO MUSISZ UCZYĆ SIĘ WEDŁUG SKUTECZNEGO SCHEMATU

Musisz jak najszybciej to zmienić!

Języka angielskiego uczysz się według następującego schematu:

CHCĘ WIEDZIEĆ, JAK MOJE MYŚLI WYRAZIĆ PO ANGIELSKU.

To marnotrawienie czasu Twojego życia!

Musisz uczyć się wg następującego schematu:

CHCĘ WIEDZIEĆ, JAK ANGLOJĘZYCZNA #OSOBA ROZUMIE KAŻDE ANGIELSKIE #ZDANIE!

Żeby nie marnotrawić czasu Twojego życia, nie masz innego wyjścia.

Obecny #schemat naraża Cię na #syndrom oceny. Syndrom ten obejmuje:

• #stres poprawności (czy poprawnie tłumaczę z języka ojczystego?),

• stres pamięci (czy dobrze i czy w ogóle pamiętam #tłumaczenia?),

• stres rozumienia (czy dobrze rozumiem #reguły gramatyczne?),

• stres samodzielności (czy to, co mówię ma #sens?).

W skutecznym schemacie nie istnieje odniesienie do języka ojczystego, co eliminuje syndrom oceny i wyklucza okoliczności sprzyjające obniżaniu samooceny.

W efekcie #nauka bez stresu pozwala na niezakłóconą #skuteczność!

Tomasz

YouTube Knowledge Base
Opublikowano

Przykłady angielskiego DNA

Przykłady angielskiego DNA

Angielskie DNA 02 • PRZYKŁADY

Witajcie Panie i Panowie,

Dziś (czwartek, 05 marca) obiecane przykłady zdań. Widać, jak pozycja wyrazu w zdaniu wpływa na jego znaczenie.

UWAGA!

PONIŻSZYCH PRZYKŁADÓW NIE TŁUMACZCIE NA POLSKI, BO STRACICIE OKAZJĘ NA KOLEJNY KROK W ROZWIJANIU WASZYCH UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH!

Pytanie:
jakimi częściami mowy są wyrazy, które podałem przed grupami* przykładów.

(jeden numer = jedna sytuacja, dwa numery = dwie sytuacje)

*
board, chair, minutes, matter, last, sign

1. The board will be here in a matter of minutes. We need another chair. Who’s gonna chair the meeting? It doesn’t matter. It’s just one matter. The meeting’s gonna last just a couple of minutes. Who’s gonna take the minutes? The board wanna board the plane just after they sign them. It’s an ominous sign. You mean it’s their last meeting? Yeah, I think so. They’re not gonna last. However long this meeting is, it’s not gonna last for long.

*
go, trip

1. Don’t go on the trip!
2. Don’t trip on the go!

*
mean, better

1. It’s mean of you not to better the two means.
2. It means the mean’s better for you.

One of these days, I will give you more examples if you want!

PS Want to check if you understand the word functions? Comment down there.

Tomasz

PRZYKŁADY angielskiego DNA
Opublikowano

Angielskie DNA

Angielskie DNA. I teach to think in English

Angielskie DNA?

Panie i Panowie,

Jeśli nawiązanie do kodu genetycznego przywiodło Wam na myśl precyzję wyrażania informacji to jest to jak najlepsze skojarzenie. Precyzja wyrażania się po angielsku jest uwarunkowana poprawnością, biegłością i swobodą mówienia. Aby nasz język angielski nabrał tych cech, należy przede wszystkim uświadomić sobie dwie zasadnicze różnice między językiem angielskim a polskim. Poniższy artykuł ma to Wam umożliwić.

Pierwszy krok

Dlaczego w dalszym ciągu Polki i Polacy w większości nie mówią po angielsku? Co mają zrobić, aby się to jak najszybciej zmieniło na lepsze? Zdecydowanie pierwszym krokiem jest zrozumienie fundamentalnych różnic między oboma językami. Lektura niniejszego artykułu może się także przyczynić do uświadomienia sobie po raz pierwszy tego, jak w języku polskim formułuje się zdania! Gdy język polski jest językiem ojczystym, to generalnie nikt nie zastanawia się nad tym, jak to wszystko działa, dopóki działa! W gruncie rzeczy działa przecież zawsze! Przejdźmy jednak do meritum!

Jeśli zapytać osoby polskojęzyczne, które chcą nauczyć się angielskiego, czego im brakuje do osiągnięcia celu, to w znakomitej większości wszyscy odpowiadają: brakuje mi słówek! Mówią one, że albo tych słówek nie znają, albo ich nie pamiętają, albo nie wiedzą, jak ich użyć. Wszystko według takich osób obraca się wokół słówek. Prawda jest jednak inna!

Dwa kryteria, dwie różnice

Żeby tę prawdę odkryć, należy porównać języki angielski i polski pod względem dwóch kryteriów. Po pierwsze, jak angielski w odróżnieniu od polskiego tworzy zdania mające wyrazić treść przekazywanego w rozmowie komunikatu oraz, po drugie, jak oba języki w procesie komunikacji stosują najważniejszą część mowy, czyli czasownik. Rozpatrzmy zagadnienia w powyższej kolejności.

O słówka chodzi tylko w polskim

W języku polskim treść komunikatu wynika bezpośrednio z treści słów! Co to oznacza i jak jest realizowane? Zauważmy, że żeby coś powiedzieć w języku polskim odpowiednio dobieramy formy wyrazów do naszej wypowiedzi. Jest to możliwe właśnie w języku polskim, który posługuje się odmianą wyrazów (przez osoby, liczby, rodzaje, przypadki) i w zależności od potrzeb zmienia końcówki wyrazów. Jaki jest tego skutek?

Osoby, dla których język polski jest językiem ojczystym, opierają swoje myślenie na przeświadczeniu, że słowa (oczywiście właściwie odmienione) są podstawowym budulcem komunikatu, jaki przekazujemy osobie, z którą rozmawiamy. Co z tego wynika? Wynika z tego to, że to samo podświadome przeświadczenie przenoszą na myślenie o języku angielskim. Myślą, że nauczenie się słówek pozwoli im równie biegle jak po polsku mówić po angielsku. Trzeba tu jeszcze wskazać drugi ważny aspekt tego, na co pozwala język polski.

Szyk zdania w języku polskim

Dzięki temu, że polski posługuje się odmianą wyrazów, pozwala to na praktycznie dowolne ustawianie wyrazów w zdaniu. Wynika to z tego, że odpowiednio odmieniony wyraz metaforycznie „zabiera ze sobą” wszystkie swoje cechy odmiany mające wpływ na znaczenie, jeśli dany wyraz przenieść w inne miejsce w zdaniu. Innymi słowy przeniesienie dowolnego wyrazu w inne miejsce zdania nie zmienia znaczenia i sensu całości zdania! Reasumując, w języku polskim sens zdania zakorzeniony jest w formie odmiany wyrazów, które w obrębie zdania możemy prawie dowolnie przenosić. Powoduje to wspomniane wyżej myślenie Polek i Polaków, że to słowa (tak jak w polskim) są kluczem do poprawnego, biegłego i swobodnego mówienia po angielsku! Że w słowach zawarty jest sens zdania!

W angielskim nie chodzi o słówka

Przypatrzmy się teraz angielskiemu. W języku angielskim praktycznie w ogóle nie występuje odmiana wyrazów (jedynym przypadkiem jest dodawanie „s”; odsyłam na kanał jaktoco•pl Tomasz Wyszkowski na YouTube po szczegóły). Jak wobec tego język angielski formułuje komunikaty, jeśli nie przez odmianę wyrazów? Poprzez zmianę znaczenia słów! Uwaga, to bardzo ważne!

Język angielski nie mając odmiany wyrazu wykorzystuje inną technikę wyrażania sensu. W zależności od tego, w którym miejscu zdania pojawi się dany wyraz, może się on stać albo czasownikiem, albo rzeczownikiem albo przymiotnikiem! W angielskim przeniesienie wyrazu w obrębie zdania powoduje zmianę znaczenia tego wyrazu a więc zmianę znaczenie całego zdania! Albo nawet pozbawienie tego zdania sensu.

Można spokojnie porównać angielskie zasady wyrażania sensu do DNA! Jak wiadomo zasady azotowe w łańcuchach kwasu dezoksyrybonukleinowego mają ściśle określoną kolejność! Gdy ta kolejność jest inna, lub gdy tę kolejność zmieniamy, czyli gdy mamy do czynienia z różnymi sekwencjami DNA, wówczas otrzymujemy ekspresję różnych białek. To jakby otrzymywanie różnego sensu wypowiedzi!

Jak pamiętacie i wiecie, Panie i Panowie, w polskim po przeniesieniu składników zdania jego sens się nie zmienia, co najwyżej lekko może ucierpieć styl wypowiedzi. Polki i Polacy wynoszą z polskiego myślenia przeświadczenie, że to samo co w polskim można czynić w angielskim! Widzicie teraz sami, jakże mylne jest to przeświadczenie! Jak to należy podsumować?

Co istotne w angielskim

Po pierwsze, w języku angielskim słówka nie mają jednego przypisanego im znaczenia, gdyż ich sens zależy od ich miejsca w zdaniu! To samo słówko może być (jak wyżej wspomniałem) wieloma częściami mowy, jeśli się zmienia jego miejsce w zdaniu. A więc uczenie się słówek bez kontekstu w postaci całych zdań nie ma praktycznie żadnego sensu. Po drugie, znaczenie wypowiedzi zależy nie od użytych słówek, a od ich kolejności, bo kolejność wyrazów w angielskim zdaniu jest niezmienna! Dzięki tej niezmienności, dzięki temu swego rodzaju szablonowi tworzenia angielskich zdań, używane przez osoby anglojęzyczne słówka mogą po użyciu ich w zdaniu nabierać swego „zdaniowego” znaczenia! Tej prawdy nie da się przecenić!

Drugie kryterium, druga różnica

Przejdźmy do czasowników. Jak język polski wykorzystuje czasowniki. W języku polskim czasowniki (a jakże, dzięki odmianie!) są (zazwyczaj) jednowyrazowe. I (także dzięki odmianie!) można je przenosić praktycznie dowolnie w obrębie zdania. W angielskim natomiast, czasownikowe znaczenia realizuje się (uwaga!) za pomocą różnej liczby czasowników w zdaniu! W polskim znaczenie ma (wszyscy to rozumiemy) odmiana czasownika. A w angielskim znaczenie ma LICZBA czasowników (od jednego do pięciu)! Jakie skutki to powoduje?

Prawie żadne próby wytłumaczenia gramatyki Polkom i Polakom nie przynoszą rezultatów, gdyż mówi się Wam o znaczeniu struktur języka angielskiego bez wyjaśnienia skąd się to znaczenie bierze! Dość karygodne! Trzeba zwracać Wam uwagę na fakty dotyczące LICZBY czasowników w angielskim i mówić Wam o tym, że sama LICZBA czasowników w zdaniu ustawionych w odpowiedniej kolejności powoduje zmianę znaczenia! Ponadto każdy pojedynczy czasownik ma określoną funkcję. Gdy w polskim całość znaczenia zawiera się w jednym (góra dwóch słowach), w angielskim to znaczenie jest rozdzielone na określoną liczbę czasowników!

Co więcej, gdy w angielskim zdaniu zawarty jest jeden czasownik to sam fakt, że jest on tylko jeden, stanowi taką ilość informacji, której nie da się wyrazić prostym przetłumaczeniem tego czasownika na język polski!

Co robić wobec powyższego

Między językiem angielskim a językiem polskim nie ma ŻADNYCH podobieństw. Żeby w ogóle zacząć skuteczną naukę języka angielskiego, trzeba przyjąć do wiadomości, że między tymi językami są nieprzezwyciężalne różnice. Trzeba te różnice zrozumieć, żeby zacząć w swojej świadomości budować język angielski niejako od zera.

Żeby osoby polskojęzyczne mogły opanować języka angielski muszą wiedzieć, po pierwsze, jak tworzy się angielskie zdania żeby wyrazić sens. Innymi słowy, muszą zrozumieć doniosłość kolejności wyrazów w zdaniu oraz fakt zmiany znaczenia wyrazów w zależności od tej kolejności. Przywołanie tutaj znowu istotności kolejności zasad azotowych w DNA dla ekspresji określonych białek jest wielce uzasadnione! Po drugie, Polki i Polacy muszą wiedzieć, że i liczba i kolejność czasowników w angielskim zdaniu wyrażają sens „czasowy” angielskiego zdania.

Zrozumienie powyższego to absolutny początek nauki. To, jak postępować dalej, to zupełnie inny temat (który także wyrasta z różnic między językiem angielskim a polskim i należy te różnice koniecznie brać pod uwagę, żeby osiągnąć skuteczność).

Dziękuję, Panie i Panowie.
Powodzenia!

Tomasz Wyszkowski

Dlaczego angielskie DNA?
Opublikowano

Albo jedno albo dwa

Albo jedno albo dwa • Angielski • Łatwa gramatyka • Być albo nie być

Albo jedno, albo dwa • 008

ANGIELSKI • ŁATWA GRAMATYKA • BYĆ, ALBO NIE BYĆ

Dlaczego storytelling to obecnie taka popularna rzecz? Czy wcześniej uczenie z użyciem opowieści było nieznane? A może to tylko nazwa pochodzenia angielskiego jest popularna?

Opowiadanie historii jest tak stare jak ludzka kultura i zawsze było jest i będzie najlepszym sposobem uczenia!

Dlaczego?

Ponieważ nasz mózg właśnie tak się uczy!

Poprzez dostarczanie mu pozornie prostych i pozornie łatwych informacji, ale informacji odpowiednio przygotowanych, dostarczamy mu odpowiednich danych. Danych do zanalizowania, przetworzenia i wyciągnięcia własnych wniosków!

Przykładem świetnego storytellingu są bajki.

Wszyscy pamiętamy bajkę o Jasiu i Małgosi, prawda?

W odróżnieniu od bajki o Królewnie Śnieżce jest to bajka symetryczna.

Ta symetria widoczna jest także w tym, jak budujemy angielskie zdania z jednym czasownikiem lub z dwoma czasownikami w czasie teraźniejszym.

Gdy mamy jeden czasownik, wówczas zdanie kończymy jednym słowem. Gdy mamy dwa czasowniki, wówczas zdanie kończymy dwoma słowami.

Albo jedno (słowo), albo dwa (słowa)!

A jakie są Wasze historie związane z nauką angielskiego? Co nie działało, a co zadziałało?

Tomasz

Opublikowano

The Skipping S

The Skipping S • Recap • I teach to think in English

007 • The Skipping S • Easy Gammar • To be or not to be

Ladies and Gentlemen,

Wherever you are in the world, this is for you.

The Skipping S

S — S

S — S

My friendS like music. My friend likeS music.

One more time!

My friendS like music. My friend likeS music.

The Skipping S

Ladies and Gentlemen,

Wherever you are in the world, this is for you.

English • Easy Gammar • To be or not to be

Thanks for watching! ☺

Tomasz

The Skipping S
Opublikowano

Przeskakujące S • Recap

Przeskakujące S • Recap • Angielski. Łatwa gramatyka. Być albo nie być

Przeskakujące S • Recap

Panie i Panowie,

Przeskakujące S. Angielski. Łatwa gramatyka. Być albo nie być

S – S

S – S

My friend likeS music. My friendS like music.

Jeszcze raz!

My friend likeS music. My friendS like music.

Przeskakujące S.

My friend likeS music. My friendS like music.

Przeskakujące S.

Panie i Panowie,

Angielski. Łatwa gramatyka. Być albo nie być

Do usłyszenia!
Tomasz

Przeskakujące S • Recap
Opublikowano

Przeskakujące S

Przeskakujące S • Learn fast with easy grammar and neuroscience

Czy wiesz, co to jest Przeskakujące S • 007

ANGIELSKI. ŁATWA GRAMATYKA

Gramatyka języka angielskiego to dla Was twardy orzech do zgryzienia?

Wiecie, że tę gramatykę można przedstawić w bardzo łatwy sposób?

Jak?

Wszystkie i nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia gramatyczne w ramach Łatwej Gramatyki przedstawione są łatwo! Na zasadzie prostego wyboru: to lub tamto, 0 lub 1, prawda lub fałsz, być albo nie być!

Obejrzyjcie wykład nr 007, w którym omawiam tzw. Przeskakujące S. Na przykładzie tego wideo możecie się przekonać, jak łatwa jest gramatyka angielska.

Tak, jak kiedyś jako dzieci, z radością i zapałem po ulewnym letnim deszczu przeskakiwaliście kałużę na ścieżce w parku, tak dzisiaj zobaczycie, że angielski może dać Wam tyle samo przyjemności i zabawy.

Myśleć po angielsku można nauczyć się tak, jak nauczyliście się Waszego języka ojczystego!

Bawcie się dobrze i pożytecznie!

Tomasz

Przeskakujące S
Opublikowano

Angielski do góry nogami

Angielski do góry nogami!

Angielski do góry nogami • ANGIELSKI UJAWNIONY, PREMIERA

Zuzia była bardzo utalentowana. Urodzona tancerka.

Potrafiła wyrazić swoje uczucia przy pomocy bardzo ograniczonej liczby kroków i ruchów. Te same kroki taneczne, ale każdy indywidualnie wykonany.

Stało się jednak coś, co ją zasmuciło. Jej wymarzona szkoła miała najsurowszą i pozbawioną wyczucia kreatywności dyrektorkę.

Dyrektorka szkoły baletowej chciała uczyć Zuzię tańca w najdziwaczniejszy sposób, aby tylko pozbawić Zuzię jej wyjątkowości, kreatywności i indywidualności.

A teraz pomyśl o sobie.

Jak Ty uczysz się teraz języka angielskiego?

Czy Twój angielski jest do góry nogami?

Czy proces, jaki jest wobec Ciebie stosowany, uwzględnia Twoją osobowość, Twoją wyjątkowość i Twoją indywidualność?

Zobacz wideo i sprawdź samodzielnie!

Tomasz

Opublikowano

Your topsy-turvy English

Your topsy-turvy English! I teach to think in English!

Your topsy-turvy English • ENGLISH INTELLIGENCE PREMIERE

006 • Your topsy-turvy English

Emma was a very talented girl. She was a born dancer.

She could express her emotions with a very limited number of dance moves. Happiness and unhappiness. Joy and sadness. Anger and friendliness. The same dance moves with a unique personal touch!

But something sad happened. Her dream school had the strictest and most uncreative headmistress imaginable.

The headmistress wanted Emma to learn dancing in the weirdest way possible to eradicate Emma’s uniqueness, creativity and individuality.

And what about you?

How are you learning English now?

Is the way they make you learn English respectful of your personality, your uniqueness and your individuality?

Watch and listen and find out for yourself!

Tomasz

I teach to think in English • Use neuroscience to learn fast
Opublikowano

Uczę myśleć po angielsku

🇬🇧 Uczę myśleć po angielsku • Pomówmy choćby zaraz 🇬🇧

WYKŁAD 005 (<10 min)

(środa, 19 lut 2020, 17:00)
Uczę myśleć po angielsku

Jako osoba, która chce mówić płynnie po angielsku, utrudniasz sobie życie!

Dlaczego?

Bo starasz się dokonać niemożliwego!

Starasz się ustalić logiczne powiązania pomiędzy swoimi myślami w Twoim języku ojczystym a zdaniami w języku angielskim!

Jest to niemożliwe!

Między Twoim językiem ojczystym a angielskim NIE ISTNIEJĄ ŻADNE LOGICZNE POWIĄZANIA!

Zamiast tego rób JEDNĄ INNĄ RZECZ. Zapamiętuj fakty o języku angielskim.

W angielskim są DWA CZASY (teraźniejszy i przeszły; dot. czasowników, nie zdań) i każdy z nich ma po 5 form:

TERAŹNIEJSZY:
• kat. 1
• kat. 1 + kat. 3
• kat. 1 + kat. 4
• kat. 1 + kat. 3 + kat. 4
• kat. 1 + kat. 3 + kat. 4 + kat. 3

PRZESZŁY:
• kat. 2
• kat. 2 + kat. 3
• kat. 2 + kat. 4
• kat. 2 + kat. 3 + kat. 4
• kat. 2 + kat. 3 + kat. 4 + kat. 3

W angielskim nie istnieją inne formy zdań czasowych!

Reasumując, nie próbuj szukać logicznych związków między Twoim ojczystym a angielskim i zacznij uczyć się faktów!

Tomasz
Uczę myśleć po angielsku

🇬🇧 Uczę myśleć po angielsku • Pomówmy choćby zaraz 🇬🇧