Opublikowano

Być albo nie być? To be, or not to be?

Być albo nie być? To be, or not to be?
A #TwojeOdpowiedzi na pytanie, być albo nie być?
And #YourAnswers to the question, to be, or not to be?
🇵🇱
🇬🇧
Co się stanie, jeśli Ci dać możliwość cofnięcia się w czasie?
What will happen if you get an opportunity to go back in time?
Gdzie się udasz? A raczej… kiedy?
Where will you go? Or rather… when?

Być albo nie być?
To be, or not to be?

Wybierasz moment tuż przed maturą?
You choose the moment just before your secondary school graduation?
Inna uczelnia? Inny kierunek? Lepszy? Nie wiesz?
Another university? Another major? A better one? You don’t know?
Wiedziesz inne życie…? Czy aby na pewno…?
Your life is different…? Is it really…?
Coś jednak jest takie samo, prawda? Co to takiego?
Something is the same, isn’t it? What is that?

Być albo nie być?
To be, or not to be?

Decydujesz się wrócić do przyszłości, to znaczy do teraźniejszości?
You decide to come back to the future, that is to the present?
Chcesz dokonać innego wyboru?
You wanna make another choice?
Your first love?
Twoja pierwsza miłość?

Inne gesty? Inne słowa? Ale co to? Znowu…?
Different gestures? Different words? But what is this? Again…?

Znów coś jest takie samo?
Again, something is the same?
No i co? Ostatni raz?
What now? One last time?
Wracasz i tym razem wiesz, „kiedy” chcesz być?
You come back and this time you know “when” you wanna be?
Wracasz do momentu, w którym jeszcze nie masz możliwości cofnięcia się w czasie?!
You come back to the moment, when you don’t have the opportunity to go back in time?!
Zaczynasz żyć w sposób, który najlepiej znasz?!
You start to live the life you know best?!

Ale tym razem wiesz, że to Twój wybór?!
But this time it’s your choice and you know it?!

Być albo nie być?
To be, or not to be?

Nie masz żadnych wątpliwości!
There is no question about it!

Tomasz Wyszkowski | ☎️ tel. 534TOMASZ, tj. 534866279 | 📨 email

Opublikowano

Jedyne ludzkie pragnienie

Jedyne ludzkie pragnienie

🇵🇱 • Jedyne ludzkie pragnienie? Jedynym ludzkim pragnieniem jest pragnienie wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa❗ Inne pragnienia to pragnienia pochodne.
Zgadzasz się❓

🇬🇧 • The only human desire? The only human desire is the desire for an internal sense of safety❗ The other desires are secondary.
Do you agree❓