Opublikowano

Angielski przez świadomość emocji

🇬🇧 Angielski przez świadomość emocji 🇺🇸 Nie umiesz, bo uczysz się na pokaz

🇬🇧 Angielski przez świadomość emocji 🇺🇸 Nie umiesz, bo uczysz się na pokaz

Chcesz znać angielski i nie możesz? Działasz wg narzuconych intencji. Odkryj Twoje własne.

Mam dla Ciebie zaproszenie.
Porozmawiajmy (telefon lub on-line) niezobowiązująco i bez limitu czasu.
Powiedz mi jak widzisz Twój problem z angielskim i jak próbujesz go rozwiązać.
Zdiagnozujemy Twoją sytuację i wskażemy rozwiązanie.

Nic nie dzieje się bez emocji!
Angielski nie jest wyjątkiem.
Czy uświadamiasz sobie Twoje podejście emocjonalne do angielskiego? 🤔
Działasz wg narzuconych intencji i dlatego Ci nie idzie!
Odkryj Twoje własne.

Tomasz English Wyszkowski

🇬🇧 English through emotional awareness 🇺🇸 You don’t know English as you learn for show

You want to know English, but you can’t? You act on imposed intentions. Discover your own ones.

I have an invitation for you.
Let us talk (telephone or on-line) no strings attached and without time restrictions.
Tell me how you see your problem with English and how you are trying to solve it.
We will diagnose your situation and demonstrate the way to deal with it.

Nothing happens without emotions!
Your English is no exception.
Are you actually aware of your emotional approach to English? 🤔
You act on imposed intentions and that is why you fail!
Discover your own intentions.

Tomasz English Wyszkowski