Opublikowano

Pozbądź się stresu mówiąc po angielsku

🇬🇧 Pozbądź się stresu, zyskaj pewność siebie i 100% poprawności mówiąc po angielsku 🇬🇧

Zobacz, jak stosując UWAŻNOŚĆ KOMUNIKACYJNĄ możesz mówić po angielsku bez stresu, z pewnością siebie i ze 100% poprawnością.

Jeśli chcesz stosować język angielski w pracy i życiu osobistym tak, jak stosujesz język ojczysty, to dowiedz się, jak to zrobić.

Witaj,

Świetnie, że czytasz to zaproszenie do zmiany Twojego życia.

Dziękuję, że poświęcasz swój czas i uwagę i chcesz znaleźć rozwiązanie Twojego problemu.

Sam pamiętam, gdy…

Sam pamiętam, gdy wspominam dawne lata, jak to jest, gdy nie można po angielsku mówić tego, co się chce. Zamiast patrząc rozmówcom w oczy, cieszyć się rozmową i załatwiać ważne dla mnie sprawy, czerwieniłem się, czułem stres i niepokój, spadała moja samoocena i myślałem, że angielski nie dla mnie.

Wiem dobrze, że chcesz, żeby angielski był Twoim językiem tak, jak jest nim język polski.

Możesz to osiągnąć!

Porozmawiajmy o Twoim problemie i jego rozwiązaniu.

🇬🇧 Pozbądź się stresu, zyskaj pewność siebie i 100% poprawności mówiąc po angielsku 🇬🇧

Tomasz English Wyszkowski

***

🇬🇧 Get rid of stress, gain self-confidence and 100% correctness speaking English 🇬🇧

Find out how to speak English without stress, with self-confidence and 100% grammatical correctness through COMMUNICATION MINDFULNESS.

If you want to use English for your professional and private life as well as you use your mother tongue, you have to find out how to do it.

Welcome,

It is great that you are reading this invitation to change your life.

Thank you that you are investing your time and attention and you want to solve your problem.

I remember myself…

I remember myself, when I think about my life years ago, how it was when I could not say what I wanted to say. Instead of looking my interlocutors in the eye, enjoy my conversations and deal with matters important to me, I remember blushing, feeling uneasy and stressed out, undermining my self-esteem and I thought English was not for me.

I know full well you want English to be your language as much as Polish is yours.

You can get it!

Let’s talk about your problem and your solution.

🇬🇧 Get rid of stress, gain self-confidence and 100% correctness speaking English 🇬🇧

Tomasz English Wyszkowski

Pozbądź się stresu mówiąc po angielsku
Opublikowano

Angielski przez świadomość emocji

🇬🇧 Angielski przez świadomość emocji 🇺🇸 Nie umiesz, bo uczysz się na pokaz

🇬🇧 Angielski przez świadomość emocji 🇺🇸 Nie umiesz, bo uczysz się na pokaz

Chcesz znać angielski i nie możesz? Działasz wg narzuconych intencji. Odkryj Twoje własne.

Mam dla Ciebie zaproszenie.
Porozmawiajmy (telefon lub on-line) niezobowiązująco i bez limitu czasu.
Powiedz mi jak widzisz Twój problem z angielskim i jak próbujesz go rozwiązać.
Zdiagnozujemy Twoją sytuację i wskażemy rozwiązanie.

Nic nie dzieje się bez emocji!
Angielski nie jest wyjątkiem.
Czy uświadamiasz sobie Twoje podejście emocjonalne do angielskiego? 🤔
Działasz wg narzuconych intencji i dlatego Ci nie idzie!
Odkryj Twoje własne.

Tomasz English Wyszkowski

🇬🇧 English through emotional awareness 🇺🇸 You don’t know English as you learn for show

You want to know English, but you can’t? You act on imposed intentions. Discover your own ones.

I have an invitation for you.
Let us talk (telephone or on-line) no strings attached and without time restrictions.
Tell me how you see your problem with English and how you are trying to solve it.
We will diagnose your situation and demonstrate the way to deal with it.

Nothing happens without emotions!
Your English is no exception.
Are you actually aware of your emotional approach to English? 🤔
You act on imposed intentions and that is why you fail!
Discover your own intentions.

Tomasz English Wyszkowski

Opublikowano

Według skutecznego schematu

Według skutecznego schematu • I teach to think in English

ANGIELSKIEGO MUSISZ UCZYĆ SIĘ WEDŁUG SKUTECZNEGO SCHEMATU

Musisz jak najszybciej to zmienić!

Języka angielskiego uczysz się według następującego schematu:

CHCĘ WIEDZIEĆ, JAK MOJE MYŚLI WYRAZIĆ PO ANGIELSKU.

To marnotrawienie czasu Twojego życia!

Musisz uczyć się wg następującego schematu:

CHCĘ WIEDZIEĆ, JAK ANGLOJĘZYCZNA #OSOBA ROZUMIE KAŻDE ANGIELSKIE #ZDANIE!

Żeby nie marnotrawić czasu Twojego życia, nie masz innego wyjścia.

Obecny #schemat naraża Cię na #syndrom oceny. Syndrom ten obejmuje:

• #stres poprawności (czy poprawnie tłumaczę z języka ojczystego?),

• stres pamięci (czy dobrze i czy w ogóle pamiętam #tłumaczenia?),

• stres rozumienia (czy dobrze rozumiem #reguły gramatyczne?),

• stres samodzielności (czy to, co mówię ma #sens?).

W skutecznym schemacie nie istnieje odniesienie do języka ojczystego, co eliminuje syndrom oceny i wyklucza okoliczności sprzyjające obniżaniu samooceny.

W efekcie #nauka bez stresu pozwala na niezakłóconą #skuteczność!

Tomasz

YouTube Knowledge Base
Opublikowano

Co masz robić⁉️

Co masz robić⁉️
Co masz robić, by mówić po angielsku tworząc relacje⁉️
Jak To Co⁉️
Masz mi tyle do powiedzenia❗
Wszystko, co powiesz, zostanie wykorzystane…
NA TWOJĄ KORZYŚĆ❗❗

PROCES jaktoco.pl TO BRAK STRACHU PRZED MÓWIENIEM, PEŁNA POPRAWNOŚĆ I TWORZENIE RELACJI❗

Na czym polega jedyny w swoim rodzaju proces❓

Nie ma tu tradycyjnego nieskutecznego nauczyciela j. ang.! Jest komunikator/ facylitator komunikacji anglojęzycznej służącej relacjom.

Zapewnia to pełną komunikację w naturalnym przyswajaniu j. ang.❗

Stres przestaje istnieć, bo to, co mówisz Ty, jest podstawą Twojego rozwoju❗

Z jednej strony to, co mówisz, to rzeczywisty obraz stanu rozumienia przez Ciebie j. ang.❗

Z drugiej strony, jest to jednoznaczny komunikat z punktu widzenia j. ang. i ja mówię Ci, co on znaczy

Pracujesz bezpośrednio na tym, jak Ty rozumiesz j. ang.❗

Pozwala Ci to na naturalne, bezstresowe, niewymuszone i niewymagające wysiłku pamięciowego przyswajanie poprawnych gramatycznych nawyków i rozwój umiejętności poprawnej komunikacji służącej relacjom

Dzięki procesowi jaktoco.pl przyswajasz j. ang. szybciej i skuteczniej niż dziecko uczące się języka ojczystego

Proces jaktoco.pl eliminuje panikę i strach przed mówieniem oraz poczucie porażki, a Ty uczysz się w każdej chwili każdej naszej sesji w duchu komunikacji służącej tworzeniu i pogłębianiu relacji.

Tomasz Wyszkowski, jaktoco.pl

PS Przekonaj się bez zobowiązań, że to działa.

https://www.plynniepoangielsku.pl/produkt/lekcjadiagnoza/