Opublikowano

Nie odzywaj się po angielsku

Nie odzywaj się po angielsku

🇬🇧 Nie odzywaj się po angielsku, zanim nie wysłuchasz emocji 🇬🇧

Znasz polski, bo Twoje emocje w dzieciństwie ci służyły.

Nie odtworzysz tego, ale jednak możesz sobie coś uświadomić.

Emocje warunkują przyswajanie wiedzy i umiejętności.

Chcesz mówić po angielsku?!
Brednie!
CHCESZ POZBYĆ SIĘ NIEPEWNOŚCI, NIEPOKOJU I STRESU, KTÓRE ODCZUWASZ, GDY CHCESZ ODEZWAĆ SIĘ PO ANGIELSKU!

Nie odzywaj się po angielsku

Wysłuchaj tego, co Twoje emocje mają Ci do powiedzenia, weź oddech i… zacznij mówić!


🇬🇧 Don’t say a word in English, before you hear out your emotions 🇬🇧

You know your mother tongue, because your emotions were there for you when you were a child.

You cannot reconstruct that but you can become aware of something.

Emotions condition the quality of acquisition of any knowledge and skill.

You want to speak English?!
Rubbish!
YOU WANT TO GET RID OF THE UNCERTAINTY, DISQUIET AND STRESS YOU FEEL WHEN YOU WANT TO UTTER A WORD IN ENGLISH!

Don’t say a word in English

Hear your emotions out, take a breath and… start speaking!

Tomasz English Wyszkowski

Opublikowano

Przykłady angielskiego DNA

Przykłady angielskiego DNA

Angielskie DNA 02 • PRZYKŁADY

Witajcie Panie i Panowie,

Dziś (czwartek, 05 marca) obiecane przykłady zdań. Widać, jak pozycja wyrazu w zdaniu wpływa na jego znaczenie.

UWAGA!

PONIŻSZYCH PRZYKŁADÓW NIE TŁUMACZCIE NA POLSKI, BO STRACICIE OKAZJĘ NA KOLEJNY KROK W ROZWIJANIU WASZYCH UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH!

Pytanie:
jakimi częściami mowy są wyrazy, które podałem przed grupami* przykładów.

(jeden numer = jedna sytuacja, dwa numery = dwie sytuacje)

*
board, chair, minutes, matter, last, sign

1. The board will be here in a matter of minutes. We need another chair. Who’s gonna chair the meeting? It doesn’t matter. It’s just one matter. The meeting’s gonna last just a couple of minutes. Who’s gonna take the minutes? The board wanna board the plane just after they sign them. It’s an ominous sign. You mean it’s their last meeting? Yeah, I think so. They’re not gonna last. However long this meeting is, it’s not gonna last for long.

*
go, trip

1. Don’t go on the trip!
2. Don’t trip on the go!

*
mean, better

1. It’s mean of you not to better the two means.
2. It means the mean’s better for you.

One of these days, I will give you more examples if you want!

PS Want to check if you understand the word functions? Comment down there.

Tomasz

PRZYKŁADY angielskiego DNA
Opublikowano

Angielskie DNA

Angielskie DNA. I teach to think in English

Angielskie DNA?

Panie i Panowie,

Jeśli nawiązanie do kodu genetycznego przywiodło Wam na myśl precyzję wyrażania informacji to jest to jak najlepsze skojarzenie. Precyzja wyrażania się po angielsku jest uwarunkowana poprawnością, biegłością i swobodą mówienia. Aby nasz język angielski nabrał tych cech, należy przede wszystkim uświadomić sobie dwie zasadnicze różnice między językiem angielskim a polskim. Poniższy artykuł ma to Wam umożliwić.

Pierwszy krok

Dlaczego w dalszym ciągu Polki i Polacy w większości nie mówią po angielsku? Co mają zrobić, aby się to jak najszybciej zmieniło na lepsze? Zdecydowanie pierwszym krokiem jest zrozumienie fundamentalnych różnic między oboma językami. Lektura niniejszego artykułu może się także przyczynić do uświadomienia sobie po raz pierwszy tego, jak w języku polskim formułuje się zdania! Gdy język polski jest językiem ojczystym, to generalnie nikt nie zastanawia się nad tym, jak to wszystko działa, dopóki działa! W gruncie rzeczy działa przecież zawsze! Przejdźmy jednak do meritum!

Jeśli zapytać osoby polskojęzyczne, które chcą nauczyć się angielskiego, czego im brakuje do osiągnięcia celu, to w znakomitej większości wszyscy odpowiadają: brakuje mi słówek! Mówią one, że albo tych słówek nie znają, albo ich nie pamiętają, albo nie wiedzą, jak ich użyć. Wszystko według takich osób obraca się wokół słówek. Prawda jest jednak inna!

Dwa kryteria, dwie różnice

Żeby tę prawdę odkryć, należy porównać języki angielski i polski pod względem dwóch kryteriów. Po pierwsze, jak angielski w odróżnieniu od polskiego tworzy zdania mające wyrazić treść przekazywanego w rozmowie komunikatu oraz, po drugie, jak oba języki w procesie komunikacji stosują najważniejszą część mowy, czyli czasownik. Rozpatrzmy zagadnienia w powyższej kolejności.

O słówka chodzi tylko w polskim

W języku polskim treść komunikatu wynika bezpośrednio z treści słów! Co to oznacza i jak jest realizowane? Zauważmy, że żeby coś powiedzieć w języku polskim odpowiednio dobieramy formy wyrazów do naszej wypowiedzi. Jest to możliwe właśnie w języku polskim, który posługuje się odmianą wyrazów (przez osoby, liczby, rodzaje, przypadki) i w zależności od potrzeb zmienia końcówki wyrazów. Jaki jest tego skutek?

Osoby, dla których język polski jest językiem ojczystym, opierają swoje myślenie na przeświadczeniu, że słowa (oczywiście właściwie odmienione) są podstawowym budulcem komunikatu, jaki przekazujemy osobie, z którą rozmawiamy. Co z tego wynika? Wynika z tego to, że to samo podświadome przeświadczenie przenoszą na myślenie o języku angielskim. Myślą, że nauczenie się słówek pozwoli im równie biegle jak po polsku mówić po angielsku. Trzeba tu jeszcze wskazać drugi ważny aspekt tego, na co pozwala język polski.

Szyk zdania w języku polskim

Dzięki temu, że polski posługuje się odmianą wyrazów, pozwala to na praktycznie dowolne ustawianie wyrazów w zdaniu. Wynika to z tego, że odpowiednio odmieniony wyraz metaforycznie „zabiera ze sobą” wszystkie swoje cechy odmiany mające wpływ na znaczenie, jeśli dany wyraz przenieść w inne miejsce w zdaniu. Innymi słowy przeniesienie dowolnego wyrazu w inne miejsce zdania nie zmienia znaczenia i sensu całości zdania! Reasumując, w języku polskim sens zdania zakorzeniony jest w formie odmiany wyrazów, które w obrębie zdania możemy prawie dowolnie przenosić. Powoduje to wspomniane wyżej myślenie Polek i Polaków, że to słowa (tak jak w polskim) są kluczem do poprawnego, biegłego i swobodnego mówienia po angielsku! Że w słowach zawarty jest sens zdania!

W angielskim nie chodzi o słówka

Przypatrzmy się teraz angielskiemu. W języku angielskim praktycznie w ogóle nie występuje odmiana wyrazów (jedynym przypadkiem jest dodawanie „s”; odsyłam na kanał jaktoco•pl Tomasz Wyszkowski na YouTube po szczegóły). Jak wobec tego język angielski formułuje komunikaty, jeśli nie przez odmianę wyrazów? Poprzez zmianę znaczenia słów! Uwaga, to bardzo ważne!

Język angielski nie mając odmiany wyrazu wykorzystuje inną technikę wyrażania sensu. W zależności od tego, w którym miejscu zdania pojawi się dany wyraz, może się on stać albo czasownikiem, albo rzeczownikiem albo przymiotnikiem! W angielskim przeniesienie wyrazu w obrębie zdania powoduje zmianę znaczenia tego wyrazu a więc zmianę znaczenie całego zdania! Albo nawet pozbawienie tego zdania sensu.

Można spokojnie porównać angielskie zasady wyrażania sensu do DNA! Jak wiadomo zasady azotowe w łańcuchach kwasu dezoksyrybonukleinowego mają ściśle określoną kolejność! Gdy ta kolejność jest inna, lub gdy tę kolejność zmieniamy, czyli gdy mamy do czynienia z różnymi sekwencjami DNA, wówczas otrzymujemy ekspresję różnych białek. To jakby otrzymywanie różnego sensu wypowiedzi!

Jak pamiętacie i wiecie, Panie i Panowie, w polskim po przeniesieniu składników zdania jego sens się nie zmienia, co najwyżej lekko może ucierpieć styl wypowiedzi. Polki i Polacy wynoszą z polskiego myślenia przeświadczenie, że to samo co w polskim można czynić w angielskim! Widzicie teraz sami, jakże mylne jest to przeświadczenie! Jak to należy podsumować?

Co istotne w angielskim

Po pierwsze, w języku angielskim słówka nie mają jednego przypisanego im znaczenia, gdyż ich sens zależy od ich miejsca w zdaniu! To samo słówko może być (jak wyżej wspomniałem) wieloma częściami mowy, jeśli się zmienia jego miejsce w zdaniu. A więc uczenie się słówek bez kontekstu w postaci całych zdań nie ma praktycznie żadnego sensu. Po drugie, znaczenie wypowiedzi zależy nie od użytych słówek, a od ich kolejności, bo kolejność wyrazów w angielskim zdaniu jest niezmienna! Dzięki tej niezmienności, dzięki temu swego rodzaju szablonowi tworzenia angielskich zdań, używane przez osoby anglojęzyczne słówka mogą po użyciu ich w zdaniu nabierać swego „zdaniowego” znaczenia! Tej prawdy nie da się przecenić!

Drugie kryterium, druga różnica

Przejdźmy do czasowników. Jak język polski wykorzystuje czasowniki. W języku polskim czasowniki (a jakże, dzięki odmianie!) są (zazwyczaj) jednowyrazowe. I (także dzięki odmianie!) można je przenosić praktycznie dowolnie w obrębie zdania. W angielskim natomiast, czasownikowe znaczenia realizuje się (uwaga!) za pomocą różnej liczby czasowników w zdaniu! W polskim znaczenie ma (wszyscy to rozumiemy) odmiana czasownika. A w angielskim znaczenie ma LICZBA czasowników (od jednego do pięciu)! Jakie skutki to powoduje?

Prawie żadne próby wytłumaczenia gramatyki Polkom i Polakom nie przynoszą rezultatów, gdyż mówi się Wam o znaczeniu struktur języka angielskiego bez wyjaśnienia skąd się to znaczenie bierze! Dość karygodne! Trzeba zwracać Wam uwagę na fakty dotyczące LICZBY czasowników w angielskim i mówić Wam o tym, że sama LICZBA czasowników w zdaniu ustawionych w odpowiedniej kolejności powoduje zmianę znaczenia! Ponadto każdy pojedynczy czasownik ma określoną funkcję. Gdy w polskim całość znaczenia zawiera się w jednym (góra dwóch słowach), w angielskim to znaczenie jest rozdzielone na określoną liczbę czasowników!

Co więcej, gdy w angielskim zdaniu zawarty jest jeden czasownik to sam fakt, że jest on tylko jeden, stanowi taką ilość informacji, której nie da się wyrazić prostym przetłumaczeniem tego czasownika na język polski!

Co robić wobec powyższego

Między językiem angielskim a językiem polskim nie ma ŻADNYCH podobieństw. Żeby w ogóle zacząć skuteczną naukę języka angielskiego, trzeba przyjąć do wiadomości, że między tymi językami są nieprzezwyciężalne różnice. Trzeba te różnice zrozumieć, żeby zacząć w swojej świadomości budować język angielski niejako od zera.

Żeby osoby polskojęzyczne mogły opanować języka angielski muszą wiedzieć, po pierwsze, jak tworzy się angielskie zdania żeby wyrazić sens. Innymi słowy, muszą zrozumieć doniosłość kolejności wyrazów w zdaniu oraz fakt zmiany znaczenia wyrazów w zależności od tej kolejności. Przywołanie tutaj znowu istotności kolejności zasad azotowych w DNA dla ekspresji określonych białek jest wielce uzasadnione! Po drugie, Polki i Polacy muszą wiedzieć, że i liczba i kolejność czasowników w angielskim zdaniu wyrażają sens „czasowy” angielskiego zdania.

Zrozumienie powyższego to absolutny początek nauki. To, jak postępować dalej, to zupełnie inny temat (który także wyrasta z różnic między językiem angielskim a polskim i należy te różnice koniecznie brać pod uwagę, żeby osiągnąć skuteczność).

Dziękuję, Panie i Panowie.
Powodzenia!

Tomasz Wyszkowski

Dlaczego angielskie DNA?
Opublikowano

Strach ma wielkie oczy

Angielski innowacyjnie, intuicyjnie, indukcyjnie i bez strachu!

Angielski publicznie, czyli strach ma wielkie oczy (samo mięcho)

Witajcie, Panie i Panowie,

Jak ludzki mózg uczy się angielskiego?

A może jako dzieci uczymy się tak, a jako dorośli inaczej?

Oto prawda!

Ludzki mózg zawsze uczy się języka indukcyjnie (od szczegółu do ogółu)!

I chociaż sposób myślenia dziecka różni się od sposobu myślenia dorosłego, to nie znaczy, że na dorosłych należy się mścić!

Człowiek nie nauczy się języka dedukcyjnie (od ogółu do szczegółu). Bo ludzie to nie komputery!

Panie i Panowie,

Od lat uczą Was metodą dedukcyjną.

I gdy musicie mówić po angielsku poza szkołą, kursem i lekcjami, strach zaczyna mieć wielkie oczy! Bo nauczyli Was języka pamięciowo!

Ale wystarczy uczyć się zgodnie z naszą naturą.

Innowacyjnie, intuicyjnie, indukcyjnie i bez strachu!

Posłuchajcie zresztą jak! To samo mięcho!

I pamiętajcie o PIĄTKU ZA PIĘĆ ZŁOTYCH!*
*PS PIĄTEK ZA PIĘĆ ZŁOTYCH dotyczył tylko 31 stycznia 2020 roku.

Tomasz Wyszkowski
Masz pytania?
Dzwoń/SMS: tel. 534866279 (tj. 534TOMASZ)
Pisz: jaktoco@jaktoco.pl

Angielski innowacyjnie, intuicyjnie, indukcyjnie i bez strachu!
Opublikowano

Tragedia grecka

ZMIEŃ MYŚLENIE i mów po angielsku JAK PO POLSKU!

TWÓJ ANGIELSKI, CZYLI TRAGEDIA GRECKA

(Wykład nr 22, YouTube)

Twój poziom jest początkujący czy zaawansowany? Czujesz jednak, że się już nie rozwijasz?

Czy nad Twoim angielskim wisi jakieś fatum?

Masz do wyboru 2 metody: albo tradycyjną albo innowacyjną (poprzez intuicję językową).

W tradycyjnej zapamiętujesz gramatykę i słówka. Ale gdy chcesz mówić, to nie pamiętasz tego wszystkiego na raz! I MÓWISZ NIEPOPRAWNIE!

Zaczynasz więc proces poprzez intuicję językową. ZACZYNASZ MÓWIĆ POPRAWNIE!

Ale czujesz się dziwnie. Bo mówisz intuicyjnie, a CHCESZ MIEĆ KONTROLĘ!

Osoby dorosłe uczące się angielskiego, SĄ W TRUDNEJ SYTUACJI!

W metodzie tradycyjnej nie robią postępów, a w innowacyjnej robią postępy, ale NIE WIDZĄ TEGO! BO CHCĄ MIEĆ POCZUCIE KONTROLI!

Mówienie biegłe i intuicyjne, JAK PO POLSKU to:

kontrolujesz tylko to, CO mówisz, a gramatyki i słówek używasz INTUICYJNIE!

To dlatego TWÓJ ANGIELSKI TO TRAGEDIA GRECKA!

ZMIEŃ MYŚLENIE i mów po angielsku JAK PO POLSKU!

Tomasz Wyszkowski

022 • TWÓJ ANGIELSKI, CZYLI TRAGEDIA GRECKA • innowacyjny proces, angielski poprzez intuicję jęz.

Opublikowano

Koń trojański

Koń trojański, czyli zawsze pozostań sobą

WIDEO!! PREMIERA!! KOŃ TROJAŃSKI
poniedziałek, 27 stycznia, godzina 09:00

YOUTUBE!! (NATURALNIE BEZ EDYCJI)

(MINI-WYKŁAD nr 019)

KOŃ TROJAŃSKI, CZYLI ZAWSZE POZOSTAŃ SOBĄ

Angielski? Musisz zrozumieć, jak mówisz po polsku!

Chcesz intuicyjnie rozmawiać po angielsku a często czujesz się jak w oblężonej twierdzy?

Dopóki nie uwzględnisz dwóch procesów jakie mają miejsce podczas Twojego intuicyjnego mówienia po polsku w nauce j. ang., będziesz stale brnąć w ślepą uliczkę!

To, co przyjmujesz za dobrą monetę, jest przyczyną Twojej porażki!

Jeśli jednak zrozumiesz, jak mówisz po polsku i to, że niezależnie od języka zawsze intuicyjnie mówi się tak samo, to pozostawszy sobą zaczniesz intuicyjnie mówić po angielsku.

Tomasz Wyszkowski
twórca i trener innowacyjnego procesu intuicyjnej nauki języka angielskiego

tel. 534866279 (tj. 534TOMASZ)
jaktoco@jaktoco.pl

Opublikowano

Mini-wykład 018 • YouTube

📽️ PREMIERA!! ✔

️🎞️ MINI-WYKŁAD 018 ✔️

📢 JUTRO (czwartek, 23 stycznia. godz. 12:00) ✔️

Sprawdź jutro, czy nie tracisz czasu ucząc się angielskiego❓

Gratuluję, jeśli robisz to jak należy❗❗

Do zobaczenia jutro❗

YouTube ▶️ SUBSKRYBUJ!

Tomasz Wyszkowski

Opublikowano

JAK CI IDZIE Z ANGIELSKIM?

JAK CI IDZIE Z ANGIELSKIM?

JAK CI IDZIE Z ANGIELSKIM?

Chcesz swobodnie rozmawiać po angielsku, ale brakuje Ci słówek?

Pragniesz mówić dokładnie to, co myślisz, ale nie nadążasz w myślach z tłumaczeniem swoich myśli?

Marzysz o prowadzeniu elokwentnych dyskusji, skutecznych negocjacji i ciekawych wykładów, ale robisz błędy gramatyczne?

NIE DZIW SIĘ!

Całe życie uczysz się tradycyjnymi metodami!

Wkuwasz słówka, ale gdy trzeba, słówek Ci brakuje!

Ćwiczysz tłumaczenia swoich myśli, ale podczas rozmowy nie ma czasu na tłumaczenie!

Uczysz się gramatyki, ale mówisz niegramatycznie!

Albo dalej rób co robisz i przygotuj się na ciągły stres, zawstydzenie i porażki, albo…

…zrozum, co należy zmienić, by osiągnąć Twój cel.

BEZ NASTAWIENIA NA INTUICYJNĄ KOMPETENCJĘ JĘZYKOWĄ NIC SIĘ NIE DA ZMIENIĆ!

Przygotuj się na zmianę myślenia i na zmianę na lepsze!

Tomasz Wyszkowski
tel. 534866279 (tj. 534TOMASZ)
jaktoco@jaktoco.pl

Opublikowano

KRÓL JEST NAGI, CZYLI MANIPULACJA JĘZYKIEM ANGIELSKIM

KRÓL JEST NAGI, CZYLI MANIPULACJA JĘZYKIEM ANGIELSKIM

KRÓL JEST NAGI, CZYLI MANIPULACJA JĘZYKIEM ANGIELSKIM

WPIS 4/4

Czy chcesz nauczyć się języka angielskiego?
A może chcesz nauczyć się mówić po angielsku?

Pewnie zupełnie nie zdajesz sobie sprawy z tego, że nie chcesz ani jednego, ani drugiego!

„Jak to?! Co to ma znaczyć?! Przecież wiadomo, czego chcę! Właśnie tego, co powyżej!” możesz wykrzyknąć.

Proszę Cię o cierpliwość i obejrzenie historii pt. KRÓL JEST NAGI, CZYLI MANIPULACJA JĘZYKIEM ANGIELSKIM.

Dopiero po jej obejrzeniu będzie można wrócić do rozmowy.

Aby już w życiu nie tracić czasu, aby nie ulegać manipulacji, aby poszerzyć wiedzę o języku, warto poznać tę historię.

A co, jeśli i Ty jesteś w podobnej sytuacji?
Tomasz Wyszkowski

Premiera filmu jutro (środa, 15 stycznia 2020 roku, godz. 11.00).
Link do premiery filmu:

Opublikowano

KRÓL JEST NAGI! ALE TO SIĘ ZMIENI! (3/4)

KRÓL JEST NAGI! ALE TO SIĘ ZMIENI! (3/4)

(Link do Wpisu 1/4)
(Link do Wpisu 2/4)

INTUICYJNE PRZYSWAJANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO I UMIEJĘTNOŚCI MYŚLENIA PO ANGIELSKU.

Przed wydarzeniem (środa, 15.01, godz. 11.00; YouTube ) zadajmy pytania, które – jak wszystko (w środę wyjaśni się dlaczego!) – powinniśmy odnieść do siebie.

Spośród osób dramatu (#Król, #Przybysze, #Dziecko (później #Prawdomówny)) dziś pytamy o Przybyszów.

Czy oszust musi mieć inteligencję czy wystarczy spryt?

Czy każda pochwała to pochlebstwo ?

Czy bardziej wierzymy własnym oczom czy własnym myślom?

Czy myślenie w samotności różni się od myślenia w tłumie?

Czy paść ofiarą oszustwa to źle?

Poznaj odpowiedzi we środę (15 stycznia) i odnieś je do siebie (to ma sens!).

JAKI TO MA ZWIĄZEK Z INTUICYJNYM PRZYSWAJANIEM ANGIELSKIEGO I UMIEJĘTNOŚCI MYŚLENIA PO ANGIELSKU?

Obserwuj profile, by niczego nie przeoczyć:
LinkedIn
Facebook
Twitter
Instagram