Opublikowano

Czego uczy nas

Czego uczy nas eksperyment harwardzki i dlaczego nie możesz nauczyć się angielskiego?

Czego uczy nas eksperyment harwardzki i dlaczego nie możesz nauczyć się angielskiego?

Harwardzki eksperyment psychologiczny trwający ponad 80 lat pozwolił na wniosek: ludzie żyją najdłużej, najzdrowiej i najszczęśliwiej, jeśli mają bliskie i dowartościowujące relacje z innym. Jak więc zdobyć szczęście? Stworzyć bliskie i dowartościowujące relacje z innymi!

Tak? To weź tak po prostu naucz się angielskiego!

Ale wróćmy do szczęścia. Dlaczego jednak tworzenie takich związków udaje się raczej rzadziej niż częściej? Polega to na różnicy między tym, o czym można marzyć a tym, czy działa się według własnych intencji, czy intencji narzuconych. Co to znaczy „narzucone intencje”?

Posłuchaj historii Marka.

Jak każdy kilkuletni chłopczyk pragnął miłości, bliskości, poczucia bezpieczeństwa i szczęścia. Oraz (czego sobie nigdy nie uświadomił) żeby żyć zgodnie z samym sobą. Jednak od czasu, gdy po raz pierwszy był świadkiem pełnej wściekłości kłótni rodziców i zobaczył ich wykrzywione nienawiścią twarze, zaczął się zmieniać. Kłótnie się powtarzały i mały Marek zaczął intensywnie myśleć o tym, co musi zrobić, by było jak dawniej?

Czy Marek był przyczyną tych awantur?

Bynajmniej. Czy myślał, że jest ich przyczyną, skoro z jakichś względów przestał otrzymywać miłość i bliskość oraz nie miał poczucia bezpieczeństwa i szczęścia? Niestety tak.

Marek zaczął bezwiednie żyć i działać niezgodnie ze sobą, ale zgodnie z fałszywym założeniem, że jest odpowiedzialny za brak, który odczuwa. Intencje jego myślenia i działania zostały mu narzucone!

Czy już w dorosłym życiu Markowi udaje się stwarzać bliskie i dowartościowujące związki?

Niestety nie. Dlaczego? Gdyż nie jest do końca sobą. Bo źle pojmuje zachowania innych ludzi. Dlatego, że dąży do rzeczy, które nie mogą mu przynieść pełnych korzyści.

Jaki to ma związek z naszym początkowym pytaniem?

Psychologiczny eksperyment harwardzki uczy nas, że nie wszystkim udaje się tworzyć bliskie i dowartościowujące związki? Dlaczego? Ponieważ większość ludzi żyje w pewnym sensie nie swoim życiem.

A jaki to ma związek z tym, że nie możesz nauczyć się angielskiego?

Taki, że dopóki nie zrozumiesz przyczyn, dla których nie możesz się nauczyć i intencji, z którymi podchodzisz do nauki, to nigdy Ci się to nie uda.

Tomasz English Wyszkowski