Opublikowano

Wtedy to BEZ WĄTPIENIA zadziała, z jednym wyjątkiem…

PL • Dokładnie to samo trzeba koniecznie powiedzieć o nauce języka angielskiego, i w pracy, i w życiu, z jednym wyjątkiem: Idź swoją ścieżką i mów o rzeczach osobiście przeżytych i dokonanych, i wtedy to BEZ WĄTPIENIA zadziała!

EN • It’s exactly the same you have to say about learning English, both for your work and for your life, with one exception: When you stay in your lane and speak about things you’ve lived and have done, it ALWAYS works out!