Opublikowano

Pozbądź się stresu mówiąc po angielsku

🇬🇧 Pozbądź się stresu, zyskaj pewność siebie i 100% poprawności mówiąc po angielsku 🇬🇧

Zobacz, jak stosując UWAŻNOŚĆ KOMUNIKACYJNĄ możesz mówić po angielsku bez stresu, z pewnością siebie i ze 100% poprawnością.

Jeśli chcesz stosować język angielski w pracy i życiu osobistym tak, jak stosujesz język ojczysty, to dowiedz się, jak to zrobić.

Witaj,

Świetnie, że czytasz to zaproszenie do zmiany Twojego życia.

Dziękuję, że poświęcasz swój czas i uwagę i chcesz znaleźć rozwiązanie Twojego problemu.

Sam pamiętam, gdy…

Sam pamiętam, gdy wspominam dawne lata, jak to jest, gdy nie można po angielsku mówić tego, co się chce. Zamiast patrząc rozmówcom w oczy, cieszyć się rozmową i załatwiać ważne dla mnie sprawy, czerwieniłem się, czułem stres i niepokój, spadała moja samoocena i myślałem, że angielski nie dla mnie.

Wiem dobrze, że chcesz, żeby angielski był Twoim językiem tak, jak jest nim język polski.

Możesz to osiągnąć!

Porozmawiajmy o Twoim problemie i jego rozwiązaniu.

🇬🇧 Pozbądź się stresu, zyskaj pewność siebie i 100% poprawności mówiąc po angielsku 🇬🇧

Tomasz English Wyszkowski

***

🇬🇧 Get rid of stress, gain self-confidence and 100% correctness speaking English 🇬🇧

Find out how to speak English without stress, with self-confidence and 100% grammatical correctness through COMMUNICATION MINDFULNESS.

If you want to use English for your professional and private life as well as you use your mother tongue, you have to find out how to do it.

Welcome,

It is great that you are reading this invitation to change your life.

Thank you that you are investing your time and attention and you want to solve your problem.

I remember myself…

I remember myself, when I think about my life years ago, how it was when I could not say what I wanted to say. Instead of looking my interlocutors in the eye, enjoy my conversations and deal with matters important to me, I remember blushing, feeling uneasy and stressed out, undermining my self-esteem and I thought English was not for me.

I know full well you want English to be your language as much as Polish is yours.

You can get it!

Let’s talk about your problem and your solution.

🇬🇧 Get rid of stress, gain self-confidence and 100% correctness speaking English 🇬🇧

Tomasz English Wyszkowski

Pozbądź się stresu mówiąc po angielsku