Opublikowano

Co nas napędza i co nas powstrzymuje?

Co nas napędza i co nas powstrzymuje?
Myśleliście kiedyś o tym, co nas napędza i co nas powstrzymuje?
Have you ever thought about what drives us and what holds us back?
🇵🇱
🇬🇧
Jak ważne jest wyciszyć się na tyle, by to zaobserwować?
How important it is to be able to quieten yourselves well enough to be able to see that?
Jak często trzeba to robić?
How often should you do that?
To znaczy, jak często, żeby korzystać w życiu z tej wyjątkowej i osobistej wiedzy?
I mean, how often to be able to use this exclusive and personal knowledge in our lives?

Komunikacja jest wszystkim i nie ma nic prócz komunikacji!
Communication is everything and there nothing but communication!

Co napędza a co powstrzymuje nasze potrzeby, pragnienia i marzenia?
What drives and what holds backs our needs, desires and dreams?
Nie bez powodu.
And not without reason.
Bo odpowiedzi na nasze pytania są zawsze w nas!
Because the answers to our questions always lie within us!

Nie mogą być nigdzie indziej!
There’s no other place!

Przecież odpowiedź i pytanie to zawsze dwie strony tego samego medalu.
Because an answer and its question are like two sides of one coin.
Gdyby było inaczej, nic nie miałoby sensu!
If it were not so, there would be no sense in anything!
Trzeba ten sens odkryć!
We must discover that sense!
A więc,… co nas napędza a co nas powstrzymuje?
So,… what drives us and what holds us back?

Jak możemy osiągać w życiu wszystkie nasze cele, jeśli tego nie wiemy?!
How can we achieve all our goals in life if we don’t know that?!

I jeszcze jedno, czy myślisz, że to, co Cię napędza jest dobre a to, co Cię powstrzymuje jest złe?
And one more thing, do you think whatever drives is good, and whatever hold you back is bad?

Pomyśl jeszcze raz!
Think again!

Tomasz Wyszkowski | ☎️ tel. 534TOMASZ, tj. 534866279 | 📨 email