Opublikowano

Myślisz, że chcę Ci coś sprzedać?

Myślisz, że chcę Ci coś sprzedać?
A #TwojeOdpowiedzi na pytanie, czy myślisz, że chcę Ci coś sprzedać?
And #YourAnswers to the question if you think I wanna sell you something?
🇵🇱
🇬🇧
Czy uwierzysz, jeśli Ci powiem, że kiedyś myślałem, że mam coś na sprzedaż?
Will you believe me when I tell you I used to think I had something to sell?
Wiesz, kiedy zmieniło się moje myślenie?
Do you know when I changed my viewpoint?
Czy zdajesz sobie sprawę, na kupno czego można się zdecydować?
Do you realise what you can decide to buy?

Myślisz, że umiejętność efektywnej komunikacji można kupić?
Do you think you can buy the skill of effective communication?

Czy są w sieci sklepy oferujące zakres różnych efektywnych komunikacji, które można sobie wybrać?
Are there online shops offering an assortment of various effective communication types you can choose from?
Czy umiejętność efektywnej komunikacji stanowi produkt jednorazowego użytku, który trzeba z czasem zastąpić nowym?
Is the effective communication skill a disposable product that you have to replace in time?
Zastanawiając się nad umiejętnością efektywnej komunikacji, myślisz o tym, jak zmienisz świat, czy jak zmienisz siebie?
Considering the skill of effective communication, do you think about how you will change the world, or how you will change yourself?

W związku z tym, myślisz, że chcę Ci coś sprzedać?
In view of the above, do you think I wanna sell you something?

Czy myślisz, że chcę Ci zaproponować zmianę Ciebie?
Do you think I want to offer to change you?
Sądzisz, że chcę zmotywować Cię do zrobienia czegoś?
Do you think I want to motivate you to do something?
Czy wiesz, jak uczy się Twój mózg?
Do you know how your brain learns?
Zdajesz sobie sprawę, jak podejmujesz decyzje?
Do you realise how you take decisions?

Czy uświadamiasz sobie, że Twój wybór zależy od Twojego niezależnego wniosku?
Are you aware that your choice depends on your independent conclusion?

Czy rozumiesz, że nie mam pojęcia jakie są Twoje odpowiedzi na powyższe pytania?
Do you understand I have no idea what your answers to the above questions are?

Masz ochotę porozmawiać o Twoim angielskim

Chcesz porozmawiać o Twoim i/ lub Twoich pracowników #angielski, #BusinessEnglish otwarcie i bez zobowiązań

Opowiesz mi o swoich doświadczeniach

Tomasz Wyszkowski | ☎️ tel. 534TOMASZ, tj. 534866279 | 📨 email