Opublikowano

Jedyne ludzkie pragnienie

Jedyne ludzkie pragnienie

🇵🇱 • Jedyne ludzkie pragnienie? Jedynym ludzkim pragnieniem jest pragnienie wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa❗ Inne pragnienia to pragnienia pochodne.
Zgadzasz się❓

🇬🇧 • The only human desire? The only human desire is the desire for an internal sense of safety❗ The other desires are secondary.
Do you agree❓